فروشگاه زنجیره‌ای رفاه شعبه م‍ش‍‍ه‍د - شهید عبدالکریم هاشمی نژاد