فروشگاه زنجیره‌ای رفاه شعبه ت‍ب‍ری‍ز- شهید آیت اله مدنی(لاله)